NIPI a INSPIRE

Aktuálne informácie vrátane noviniek nájdete na inspire.gov.sk.

 

INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe je iniciatívou Európskej komisie. Rovnomenná smernice Európskej komisie a Rady si kladie za cieľ vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre založenie európskej infraštruktúry priestorových údajov najmä na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré životné prostredie ovplyvňujú. Hlavným cieľom INSPIRE je poskytnúť väčšie množstvo kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií pre vytváranie a uplatňovanie politík Spoločenstva na všetkých úrovniach členských štátov.

Základné princípy INSPIRE:

  • údaje sú zbierané a vytvárané raz a spravované na takej úrovni, kde sa to tak deje najefektívnejšie
  • možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami
  • priestorové údaje vytváraná na jednej úrovni štátnej správy a zdieľané jej ďalšími úrovňam
  • priestorové údaje dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle využitie
  • ľahšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie vhodnosti ich využitia pre daný účel a sprístupnenie informácie, za akých podmienok je možné tieto údaje využiť

 

Smernica o vybudovanie infraštruktúry priestorových údajov v spoločenstve (INSPIRE) vyšla 25. apríla 2007 a do platnosti vstúpila 15. mája 2007. Vytvára základ pre koordinačný mechanizmus potrebný na fungovanie infraštruktúry na európskej úrovni. Do slovenskej legislatívy bola smernica transponovaná schválením nového zákona 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.