O geoportáli

Vitajte na národnom geoportáli v zmysle Zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

 
Toto je testovacia prevádzka národného geoportálu v zmysle Zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Pri niektorých operáciách sa portál môže správať neštandardne. Všetky pripomienky adresujte administrátorom na geoadmin (at) sazp.sk

 

Národný geoportál (NG) v zmysle Zákona č. 3/2010 Z. z. o NIPI je internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom a službám priestorových údajov NIPI a povinných osôb prostredníctvom sieťových služieb.

Pomocou národného geoportálu je možné povinnými osobami a ďalšími užívateľmi:

  • Vyhľadávať priestorové údaje a služby prostredníctvom národnej katalógovej služby a metaúdajov povinných osôb
  • Vyhľadávať v zozname zemepisných názvov (miest, ulíc, pohorí a pod.) a lokalizovať ich pomocou gazetteeru
  • Zobrazovať metaúdaje a následne ich uložiť v rôznych formátoch
  • Pristupovať k priestorovým údajom prostredníctvom existujúcich sieťových služieb
  • Vytvárať vlastné mapové kompozície z dostupných zobrazovacích služieb a uložiť si ich lokálne
  • Registrovať sa na portáli a následne vytvorené kompozície uložiť na geoportáli